Jste zde: Home > Aktuality > Návrat žáků do MŠ

Návrat žáků do MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy metodické doporučení k opětovnému zahájení provozu a adaptaci dětí v MŠ od 12. 4. 2021. Návrat se týká dětí, kterým k 31. 8. 2021 bude 6 let a starší.

  1. Testování dětí bude probíhat 2 x v týdnu a to v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem LEPU MEDICAL vždy se zákonným zástupcem dítěte. Žádáme rodiče, aby tyto dny respektovali a nevyžadovali testování mimo tyto dny.
  2. Testování bude probíhat venku před vstupem do mateřské školy.
  3. Testovat své děti budou sami rodiče. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení testu trvá cca 20 minut, je nutné si nechat dostatečnou časovou rezervu.
  4. Žádáme rodiče, aby přišli s dětmi včas, aby byl dodržen daný režim školy.
  5. Po vyhodnocení testu předloží rodič test pověřené osobě, která výsledek vyhodnotí a zaznamená.
  6. Při negativním testu bude umožněn vstup do budovy (rodič s respirátorem), při pozitivním výsledku musí rodič kontaktovat pediatra a dítě bude posláno na RT-PCR test. Výsledek oznámí MŠ.
  7. Doporučujeme všem rodičům, aby se seznámili s instruktážním videem na webových stránkách MŠMT.
  8. Děti nemusí nosit roušky.
  9. Pokud rodič rozhodne, že dítě do MŠ dávat nebude, je možné se domluvit na pokračující distanční výuce.

V této pro všechny složité době nezapomínejme na ochranu svého zdraví, zdraví ostatních a proto žádám všechny rodiče, aby respektovali daná pravidla. Vždyť i pro nás je tato situace nová a snažíme se vše zajistit tak, aby při dodržování všech pravidel byli spokojeni děti, rodiče a všichni zaměstnanci.

Bc. Helena Hochmanová