Jste zde: Home > Aktuality > omezený provoz

omezený provoz

Vážení rodiče,

od pondělí 18. ledna 2021 bude po dohodě se zřizovatelem v MŠ Sluníčko a MŠ Motýlek omezený provoz.

Důvodem omezeného provozu na těchto pracovištích je nákaza COVID-19 ve školní jídelně a její následné uzavření. Z tohoto důvodu nemůže být dovážena strava na uvedená pracoviště, která na stálé vaření nejsou vybavena.

Po dohodě se zřizovatelem mohou na tyto pracoviště docházet pouze děti obou zaměstnaných rodičů, stravování bude zajištěno v omezeném rozsahu.

Žádáme všechny rodiče na uvedených pracovištích, aby pokud mají možnost, si své děti nechali doma a respektovali pokyny v této pro nás všechny nelehké době.

V době omezeného provozu se pro pracoviště MŠ Motýlek a MŠ Sluníčko snižuje pro nepřítomné děti školné na 300,- Kč.

Děkuji všem rodičům za pochopení.

ředitelka školy Helena Hochmanová