Jste zde: Home > Aktuality > Provoz MŠ v době nouzového stavu

Provoz MŠ v době nouzového stavu

 1. Zákonní zástupci dětí, kteří nepodléhají zákazu volného pohybu osob, budou vstupovat do budovy mateřské školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) a jejich pohyb bude omezen pouze na šatnu dětí.
 2. V šatně je nutné zachovat při kontaktu s ostatními osobami rozestup nejméně 2 metry a nejvýše v počtu dvou osob.
 3. Při vstupu do budovy je nutné použít na ruce dezinfekci.
 4. V šatně převezme dítě určená osoba a odvede dítě do třídy.
 5. Pokud bude nutný kontakt rodiče s učitelkou, vždy postupovat dle bodu 2.
 6. Při odchodu dítěte domů přivede dítě k zákonnému zástupci určená osoba.
 7. Děti a zaměstnanci nemusejí v prostorách školy nosit roušky, pouze při případném styku se zákonnými zástupci (minimalizovat na nezbytně nutnou dobu).
 8. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstupovat. Pokud má učitelka určité pochybnosti, je oprávněna dítě nepřijmout.
 9. Výchovně vzdělávací práce bude i nadále pokračovat, pouze ve změněných podmínkách.
 10. Doporučení: doporučujeme rodičům, kteří mohou, aby si své děti nechali doma a tím omezili sociální kontakty a zabránili tak šíření koronaviru.
 11. Pokud v době nouzového stavu nebude dítě přítomné po celý měsíc, školné bude sníženo na 300,- Kč.
 12. Nouzový stav byl vyhlášen v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

Děkujeme všem rodičům za respektování těchto podmínek.

Bc. Helena Hochmanová – ředitelka