Jste zde: Home > Aktuality > Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

  1. Přijímací řízení proběhlo bezkontaktně ve dnech 3. – 13. května 2021.
  2. V těchto dnech bylo podáno 74 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Všem žádostem bylo přiděleno registrační číslo.
  3. Žádosti byly seřazeny podle věku dětí, od nejstarších po nejmladší.
  4. Dvě žádosti s registračním číslem R65 a R66 nemají trvalý pobyt v Chrastavě.
  5. Počet volných míst v mateřské škole je 62.
  6. Nepřijato 12 dětí.
  7. Rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště: MŠ Pastelka 18 dětí, MŠ Sluníčko 17 dětí, MŠ Motýlek 27 dětí.

MŠ Pastelka, Luční 661

R2, R6, R11, R18, R19, R20, R22, R25, R26, R28, R29, R30, R33, R34, R44, R46, R55, R61

MŠ Sluníčko, Revoluční 488

R4, R12, R13, R16, R17, R23, R24, R35, R36, R39, R40, R47, R49, R50, R54, R60, R71

MŠ Motýlek, Nádražní 370

R1, R3, R7, R8, R9, R10, R14, R31, R37, R42, R43, R45, R48, R51, R53, R56, R57, R58, R59, R62, R64, R67, R68, R69, R70, R74, R75

Rodiče přijatých dětí si vyplní Evidenční list dítěte a přinesou na dané pracoviště od 23. 8. do 27. 8. 2021.

Veškeré potřebné informace k nástupu dětí do mateřské školy budou zveřejňovány na našich webových stránkách.

Bc. Helena Hochmanová – ředitelka školy