You are here: Home >Archive for the ‘Aktuality’ Categorie

Poděkování

Vážení rodiče, uplynulý školní rok 2020/2021 byl pro všechny mimořádně náročný. Děti, rodiče a všichni zaměstnanci mateřské školy se po celý rok museli potýkat s neznámými situacemi v době pandemie, řešit stále se měnící opatření k provozu školy. Pro testování dětí připravili zaměstnanci školy vhodné podmínky a rodiči bylo vlastní provádění testů bravurně zvládnuto. Přesto, […]

Read Comments

vyzvednutí rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout na přiděleném pracovišti od úterý 8. 6. 2021 od 8. do 15. hodin. Bc. Helena Hochmanová – ředitelka

Read Comments

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

Přijímací řízení proběhlo bezkontaktně ve dnech 3. – 13. května 2021. V těchto dnech bylo podáno 74 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Všem žádostem bylo přiděleno registrační číslo. Žádosti byly seřazeny podle věku dětí, od nejstarších po nejmladší. Dvě žádosti s registračním číslem R65 a R66 nemají trvalý pobyt v Chrastavě. Počet volných míst […]

Read Comments

Provoz školy od 3. května

Dle rozhodnutí vlády se mateřské školy otevírají pro všechny děti od pondělí 3. května 2021 bez testování dětí. Děti nemusí mít roušky, i přesto trvají hygienická opatření pro provoz v mateřské škole (rodiče se budou pohybovat v respirátorech a ve vymezených prostorách).

Read Comments

Provoz MŠ o prázdninách

Tabulka s rozpisem provozu jednotlivých pracovišť MŠ: Omezený provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin

Read Comments

Školné březen, duben

V současné době, kdy je vládou ČR omezený provoz v mateřských školách, se za měsíc březen a duben bude vracet plné školné. Za měsíc duben budou platit plné školné pouze docházející děti, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání.

Read Comments

roušky v MŠ

Žádáme rodiče, aby se v budovách mateřské školy pohybovali v rouškách. Děti mít roušky nemusí. Nařízení je platné od 9. 9. 2020 do odvolání. Další informace vždy podle aktuální situace. Děkujeme za pochopení a dodržování nařízení.

Read Comments