You are here: Home >Archive for the ‘Aktuality’ Categorie

distanční vzdělávání v MŠ

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je vzdělávání distanční formou založeno na komunikaci učitele a rodiče. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Pokud budou mít rodiče zájem, zkontaktují ohledně inspirativních materiálů učitelku […]

Read Comments

Testování v MŠ Sluníčko

Testování dětí na COVID-19 proběhne na pracovišti MŠ Sluníčko v Revoluční 488 ve čtvrtek 4. 3. 2021 od 8. hodin. K testování přinesou rodiče kartičky pojištěnců dětí. 8. 00 třídy Berušek a Koťátek 8.30 třída Sluníček Vzhledem k prokázanému onemocnění COVID-19 rozhodla Krajská hygienická stanice o nařízení karantény do 12. 3. 2021. Karanténa se týká […]

Read Comments

uzavření mateřské školy

Od 1. do 21. března 2021 jsou všechna tři pracoviště mateřské školy z důvodu vládního nařízení uzavřena. Bc. Helena Hochmanová – ředitelka

Read Comments

opětné otevření MŠ Motýlek

Na základě výsledků testů na COVID-19 otevíráme opět po karanténě pracoviště MŠ Motýlek v Nádražní ulici v pondělí 22. 2. 2021. V důsledku této situace bude pro děti z pracoviště MŠ Motýlek sníženo školné za únor na 300,- Kč. Touto cestou též děkuji personálu mateřské školy za zvládnutí opakující se karantény a rodičům za pochopení […]

Read Comments

prodloužení karantény

Na základě testů ze dne 12. 2. 2021 se prodlužuje karanténa v MŠ Motýlek do 18. 2. 2021. Školka bude znovu otevřena 22. 2. 2021. Hromadné testování proběhne 18. 2. 2021 v 9.45 hodin v prostorách mateřské školy. Všichni rodiče dětí, kterých se hromadné testování týká budou informováni ředitelstvím školy. Je nutné sebou vzít kartičku […]

Read Comments

karanténa MŠ Motýlek

Od úterý 9. 2. do pátku 12. 2. 2021 je v MŠ Motýlek v Nádražní ulici vyhlášena karanténa z důvodu nákazy COVID-19. Testování proběhne hromadně v pátek 12. února 2021 od 9. hodin před budovou MŠ Motýlek v Nádražní ulici. Děti potřebují pouze kartičku pojištěnce. Rodiče dětí, kterých se testování týká, budou telefonicky vyrozuměni. Děkujeme […]

Read Comments

jarní prázdniny

Od 2. do 6. února 2021 jsou jarní prázdniny. Po tuto dobu neprobíhá povinné předškolní vzdělávání.

Read Comments

ukončení omezeného provozu

V pondělí 25. ledna končí omezený provoz na pracovištích MŠ Sluníčko a Motýlek a bude opět zajištěno stravování dětí v plném rozsahu.

Read Comments

omezený provoz

Vážení rodiče, od pondělí 18. ledna 2021 bude po dohodě se zřizovatelem v MŠ Sluníčko a MŠ Motýlek omezený provoz. Důvodem omezeného provozu na těchto pracovištích je nákaza COVID-19 ve školní jídelně a její následné uzavření. Z tohoto důvodu nemůže být dovážena strava na uvedená pracoviště, která na stálé vaření nejsou vybavena. Po dohodě se […]

Read Comments

školkovné za rok 2020

Potvrzení o školkovném za rok 2020 bude vydáno do 12. února 2020 a bude k dispozici rodičům na pracovišti dle docházky dítěte. Toto potvrzení obsahuje zákonem dané skutečnosti a je vystaveno všem rodičům.

Read Comments