MŠ Pastelka v Luční ulici

Mateřská škola Patelka

Mateřská škola Patelka

Motto: Je nám dobře na světě aneb radost každý den.

O nás: Mateřská škola je přízemní budova umístěná uprostřed třešňového sadu mimo zástavbu.Objekt byl vybudován v roce 1976 pro účely mateřské školy. Kapacita je 52 dětí. Provoz je zajišťován od 6:00 do 16:30.

Zápis do Mateřské školy probíhá vždy v měsíci květnu pro děti od 3 do 6 let. Ve školce pracuje Klub rodičů, výše příspěvků Klubu se každoročně stanovuje na schůzce rodičů. V mateřské škole jsou pro děti 2 třídy, 2 herny, tělocvična, 1 stálá ložnice pro nejmladší děti a pro děti, které mají potřebu spánku. V okolí mateřské skoly je prostorná zahrada se zahradním náčiním, pískovišti, brouzdalištěm, terasami. Terén je členitý a vhodný pro celoroční pobyt dětí venku.

Výchova a aktivity
Je nám dobře na světě, aneb radost každý den – je název našeho školního programu, který byl zvolen pro všestranný rozvoj dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem.

Vítková Jindra

Vedoucí MŠ Pastelka Vítková Jindra