MŠ Sluníčko v Revoluční ulici

Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko

Motto: Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je vždy príma.

O nás:
Jsme trojtřídní mateřská škola. Dvě třídy jsou věkově smíšené, třetí třída jsou předškoláci. K příjemné atmosféře přispívá označení tříd – Sluníčka, Koťátka, Berušky. Nacházíme se v klidné části města s vilovou zástavbou a náleží k nám pěkná a velká zahrada. Obědy se do mateřské školy dovážejí ze školní jídelny v Chrastavě.

Zaměrění:
Školní vzdělávací program je zaměřen na všestranný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami. Rozvíjet a zdokonalovat komunikativní dovednosti. Vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, tolerantnosti, respektování druhé osobnosti. Učit děti řešit konfliktní situace bez násilí. Získávat osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí, vztah k přírodě, péči o životní prostředí. Osvojit si základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost.